Công nghiệp Bán dẫn

Đông Nam Á chạy đua hút vốn vào ngành bán dẫn

Đông Nam Á đang được xem là một trong những cứ điểm quan trọng trên bản đồ bán dẫn toàn cầu. Thị trường bán dẫn toàn cầu sẽ tăng trưởng 2 con số trong những năm tới để đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2030. Đây là dự báo được Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Đông Nam Á đưa ra. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19, cạnh tranh...

Compare listings

Compare