công nghiệp xanh

Hướng đi mới của Bình Dương trong thu hút FDI

Bình Dương đã chuyển đổi từ trung tâm sản xuất công nghiệp truyền thống sang “thủ phủ công nghiệp” hiện đại và chất lượng cao, trong đó tập trung thu hút dòng vốn FDI đầu tư vào công nghiệp xanh. Một góc nhà máy Lego đang xây dựng tại KCN VSIP III tỉnh Bình Dương. Ảnh: TTXVN phát Bình Dương thu hút đạt xấp xỉ...

Compare listings

Compare