công ty khởi nghiệp

Các công ty khởi nghiệp về A.I theo quốc gia

Năm 2022, 524 công ty khởi nghiệp A.I (trí tuệ nhân tạo) đã được thành lập ở Mỹ, thu hút 47 tỉ USD tài trợ phi chính phủ. Mỹ và Trung Quốc vẫn đi đầu trong đầu tư vào A.I, với tổng thể dẫn đầu kể từ năm 2013 với gần 250 tỉ USD đầu tư vào 4.643 công ty. Ảnh: Getty Images .nguồn Nhịp cầu Đầu...

Compare listings

Compare