đầu tư

“Bẫy” huy động vốn

Có nhiều doanh nghiệp lập nên những khoản huy động vốn, núp bóng dưới nhiều hình thức đầu tư để kêu gọi số tiền lớn từ người dân. Tìm kiếm các kênh đầu tư để sinh lời cho khoản tiền nhàn rỗi. Đó luôn là nhu cầu kiếm tiền chính đáng của mỗi người. Thế nhưng, lợi dụng vào nhu cầu đó, đã có nhiều...

Compare listings

Compare