Đô thị Công Nghiệp

“Kiềng 3 chân” thúc đẩy Nhơn Trạch thành trung tâm kết nối Đồng Nai với Sài Gòn

Nhơn Trạch sẽ trở thành đô thị công nghiệp, thành phố cảng và trung tâm kết nối giữa Đồng Nai với TP.HCM. Định hướng phát triển này đã được nêu rõ tại Nghị quyết 09 của Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về định hướng phát triển đô thị Nhơn Trạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Nhơn Trạch có nhiều...

Compare listings

Compare