dữ liệu

Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu: Cần nhanh chóng có biện pháp quản lý!

Cho dù loài người còn xa thời đại của trí tuệ nhân tạo (AI) trong các bộ phim viễn tưởng khoa học, nơi robot có thể suy nghĩ, có cảm xúc hay… nổi loạn, thì những tiến bộ công nghệ gần đây như máy học (machine learning) hay AI tạo sinh (Generative AI – loại trí tuệ nhân tạo nhằm tạo ra dữ liệu mới dựa trên nền tảng...

Compare listings

Compare