EVN

EVN lý giải cơ sở tăng giá điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định, việc điều chỉnh giá điện lần thứ 2 trong năm 2023 đã được tính toán cẩn trọng nhằm hạn chế thấp nhất tác động đến nền kinh tế và đời sống người dân. Theo Quyết định 1416/QĐ-EVN, từ ngày 9/11/2023, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh lên 2.006,79...

Compare listings

Compare