giao thông

Các dự án giao thông trọng điểm của Bình Dương đang được triển khai như thế nào?

Ngay từ đầu năm, lãnh đạo tình Bình Dương đã yêu cầu các sở, ban ngành cũng như các doanh nghiệp thực hiện dự án phải vào cuộc quyết liệt, hiệu quả để đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm... Sáng 20/2, tại Trung tâm Hành chính​ tỉnh Bình Dương, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương đã chủ trì họp nghe các...

Compare listings

Compare