Giấy chứng nhạn quyền sử dụng đất

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây sang chăn nuôi

Ông Trần Xuân Ngọc (Lào Cai) có 60 m2 đất trồng cây lâu năm đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay ông muốn chuyển mục đích sang đất chăn nuôi. Ông Ngọc tìm hiểu thì trường hợp chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất nông nghiệp khác (chăn nuôi) không thuộc "các trường hợp chuyển...

Compare listings

Compare