lưu trữ thông tin

Công bố hàng loạt vi phạm của TikTok tại Việt Nam

Việc lưu trữ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam tại các máy chủ tại Việt Nam, bao gồm thông tin giả mạo, xuyên tạc, kích động bạo lực, kích động tệ nạn xã hội, thông tin gây hại cho trẻ em... là những vi phạm phổ biến của TikTok tại Việt Nam. TikTok Singapore trực tiếp vận hành việc cung cấp các dịch vụ xuyên...

Compare listings

Compare