nhà đầu tư

“Bẫy” huy động vốn

Có nhiều doanh nghiệp lập nên những khoản huy động vốn, núp bóng dưới nhiều hình thức đầu tư để kêu gọi số tiền lớn từ người dân. Tìm kiếm các kênh đầu tư để sinh lời cho khoản tiền nhàn rỗi. Đó luôn là nhu cầu kiếm tiền chính đáng của mỗi người. Thế nhưng, lợi dụng vào nhu cầu đó, đã có nhiều...

Nước mắt nhà đầu tư sập bẫy huy động vốn

Lãi suất cao luôn là "miếng bánh" hấp dẫn nhất mà thường các công ty muốn huy động vốn sử dụng để lôi kéo nhà đầu tư. Tìm kênh đầu tư sinh lời từ tiền nhàn rỗi là nhu cầu chính đáng của người dân, nhưng nhiều đối tượng lợi dụng nhu cầu này để giăng những chiếc bẫy huy động vốn. Và chỉ khi doanh...

Compare listings

Compare