Project Silica

Microsoft đang nghiên cứu công nghệ lưu trữ có thể tồn tại 10.000 năm

Microsoft đang nghiên cứu để tạo ra công nghệ lưu trữ mới sử dụng các tấm kính nhỏ với sức chứa khoảng 7TB dữ liệu và sẽ tồn tại được 10.000 năm. Microsoft cho biết, Project Silica của hãng đang nghiên cứu để tạo ra công nghệ lưu trữ mới sử dụng các tấm kính để lưu trữ nhiều dữ liệu bên trong. Công...

Compare listings

Compare