rửa tiền

Một doanh nghiệp của Việt Nam đưa ra phương pháp phát hiện giao dịch “bất thường” khi mua bán tiền ảo

Tiền mã hoá tại Việt Nam chưa có quy định pháp lý rõ ràng nên để có giải pháp ngăn chặn rất khó. Tuy nhiên, một số công ty tư nhân và Hiệp hội Blockchain Việt Nam cũng đã có những giải pháp nhất định để có thể tìm và phát hiện ra các hoạt động đáng ngờ về rửa tiền thông qua tiền mã hoá (tiền ảo). Tại...

Compare listings

Compare