tập đoàn

Đồng Nai cho Tập đoàn Bitexco thêm 482 ngày để định đoạt “số phận” khu dân cư ở Nhơn Trạch

UBND tỉnh Đồng Nai vừa đồng ý cho Tập đoàn Bitexco thêm 482 ngày để triển khai xây dựng dự án khu dân cư thương mại có diện tích hơn 66.549m2 tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch. Sau thời gian này, Bitexco chưa xây dựng sẽ xem xét thu hồi đất, không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất. UBND tỉnh Đồng...

Compare listings

Compare