Tesla

Elon Musk: AI sẽ lấy đi công việc của con người

Elon Musk cho rằng trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế hầu hết các công việc hiện tại. Ông dự đoán tương lai công việc sẽ trở thành sự tùy chọn. Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, đã đưa ra một dự đoán gây chú ý tại hội nghị công nghệ VivaTech 2024 ở Paris.  Ông cho rằng trong tương lai, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay...

Compare listings

Compare