thị xã Bến Cát

Hai thị xã sát vách TPHCM chính thức lên thành phố

Vào chiều 19/03/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông nghị quyết về việc thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Theo đó, Ủy ban Pháp luật đã tiến hành biểu quyết với 100% thành viên tham dự phiên họp (33/46/46) tán thành việc trình Ủy ban...

Compare listings

Compare