trung tâm dữ liệu

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để trung tâm dữ liệu Việt đạt chuẩn quốc tế

Công nghệ trong các trung tâm dữ liệu của Việt Nam đang cách khá xa so với thế giới, chủ yếu dùng kiến trúc và thiết kế truyền thống, giải pháp làm mát thông thường và sử dụng điện lưới của EVN, chưa dùng năng lượng tái tạo... Công nghệ 5G được xem là một bước đột phá quan trọng để thúc đẩy quá trình...

Compare listings

Compare