Thống đốc yêu cầu Nhà máy in tiền, các ngân hàng,…tăng cường phòng cháy, chữa cháy

NHNN yêu cầu các đơn vị rà soát, bổ sung những tư trang, thiết bị còn thiếu phục vụ công tác PCCC, đặc biệt lưu ý trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC cần thiết cho các khu vực trọng yếu như kho tiền và những điểm dễ xảy ra cháy, nổ.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây đã có văn bản số 7436 NHNN-VP yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Nhà máy in tiền Quốc gia, Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Văn bản nêu rõ, thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/ 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Thống đốc NHNN yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của các đơn vị khẩn trương chỉ đạo triển khai các biện pháp PCCC tại các trụ sở do đơn vị quản lý.

Trong đó, NHNN yêu cầu các đơn vị tổ chức rà soát tổng thể các trang thiết bị phục vụ công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, NHNN yêu cầu tập trung rà soát, kiểm tra lại các phương tiện, thiết bị PCCC hiện có ở đơn vị và xây dựng kế hoạch bảo trì, sửa chữa, thay thế các phương tiện đã quá thời hạn sử dụng, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC theo quy định hiện hành.

Các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung những tư trang, thiết bị còn thiếu phục vụ công tác PCCC, đặc biệt lưu ý trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC cần thiết cho các khu vực trọng yếu như kho tiền và những điểm dễ xảy ra cháy, nổ.

Đồng thời, yêu cầu rà soát, ban hành đầy đủ các nội quy, quy định về công tác bảo vệ và công tác PCCC tại đơn vị. Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ, đội PCCC của đơn vị theo quy định. Chủ động xây dựng các phương án, bố trí đầy đủ nguồn lực để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống có thể xảy ra nhằm bảo đảm an toàn trụ sở, kho tàng, tài sản của cơ quan, đơn vị và hạn chế tối đa thiệt hại nếu xảy ra sự cố.

Mặt khác, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện các quy định, điều kiện về an toàn PCCC trong cơ quan, đơn vị để xem xét trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc và kịp thời phát hiện, khắc phục các sơ hở, thiếu sót, vi phạm. Nghiêm túc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra các vụ cháy, nổ tại cơ quan, đơn vị (nếu có).

Các đơn vị kịp thời báo cáo NHNN hoặc các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền và kiến nghị, đề xuất (nếu có) nhằm tăng cường công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành ngân hàng.

Thống đốc NHNN yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của các đơn vị quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác PCCC và chịu trách nhiệm trước Thống đốc, các cấp có thẩm quyền về việc triển khai công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị phụ trách. Đối với trụ sở NHNN TW tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản trị đầu mối chịu trách nhiệm về công tác PCCC.

.nguồn Nhịp sống Thị trường

Compare listings

Compare