Bình Dương xuất siêu hàng hóa gần 7,2 tỷ USD

Trong 10 tháng năm 2023, kinh tế Bình Dương ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực, trong đó cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu gần 7,2 tỷ USD.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, tình hình kinh tế Bình Dương tháng 10 và 10 tháng năm 2023 tiếp tục có sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý, cán cân thương mại duy trì xuất siêu trên 7 tỷ USD trong 10 tháng năm 2023.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 10 đạt gần 2,8 tỷ USD, tăng 20% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 25 tỷ 297 triệu USD, giảm 12,8% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 18 tỷ 127 triệu USD, giảm 13% so với cùng kỳ. Qua đó duy trì thặng dư thương mại 7,17 tỷ USD.

Bình Dương duy trì cán cân thương mại xuất siêu trên 7 tỷ USD trong 10 tháng năm 2023

Theo ghi nhận, thời gian qua, để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, tỉnh Bình Dương đã chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và Tham tán thương mại thực hiện nhiều chương trình xúc tiến thương mại trong, ngoài nước. Qua đó, giúp doanh nghiệp kết nối giao thương, mở rộng thị trường, đồng thời ký kết thêm các đơn hàng xuất khẩu mới, cũng như thúc đẩy tiêu thụ nội địa giảm tồn kho cho doanh nghiệp.

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và lấy lại đà phục hồi và tăng trưởng cho hoạt động xuất khẩu, UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch hành động số 5094 về việc thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa và thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030.

Theo đó, Bình Dương hướng tới mục tiêu phấn đấu duy trì tốc độ, giá trị tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh bền vững với cơ cấu cân đối, hài hòa, phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu hàng hóa Việt Nam.

Đồng thời, khai thác các thị trường, lĩnh vực mới, có tiềm năng, nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Từng bước gia tăng kim ngạch xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối nước ngoài, chủ động hội nhập kinh tế thế giới…

Minh Khuê .nguồn congthuong.vn

Compare listings

Compare