thương mại

Bình Dương xuất siêu hàng hóa gần 7,2 tỷ USD

Trong 10 tháng năm 2023, kinh tế Bình Dương ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực, trong đó cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu gần 7,2 tỷ USD. Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, tình hình kinh tế Bình Dương tháng 10 và 10 tháng năm 2023 tiếp tục có sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý, cán cân thương...

Compare listings

Compare