Khánh Hòa còn 36 dự án cần xác định giá thu tiền sử dụng đất

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, thời gian tới tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xác định giá đất, nhất là đối với các dự án khắc phục. Trong trường hợp không thuê được đơn vị tư vấn, Sở Tài nguyên và Môi trường tự xây dựng phương án giá đất trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá đất.

Trong tham luận gửi tới Hội thảo Chuyên đề: “Quản lý đất đai và xác định giá đất – Những bất cập từ thực tiễn và qua hoạt động Kiểm toán Nhà nước”, do Kiểm toán nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, dựa trên kế hoạch định giá đất giai đoạn 2021 – 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt và cập nhật của các địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình Hội đồng thẩm định giá đất, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt 138 hồ sơ giá đất cụ thể để phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh.

Các dự án trọng điểm quốc gia đi qua địa bàn tỉnh như: Đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang – Cam Lâm, Nha Trang – Vân Phong; cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột; tuyến đường điện công trình đường dây 220kV

18 Nha Trang – Tháp Chàm; công trình Đường dây 220KV Krông Buk – Nha Trang mạch 2; Vân Phong – Vĩnh Tân; 7 khu tái định cư phục vụ cao tốc; dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – tiểu dự án Nha Trang… đã kịp thời đáp ứng kế hoạch giải ngân đầu tư công của tỉnh.

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã hoàn thành xác định giá đất đối với 5 dự án khắc phục, bao gồm: The Horizon; Dịch vụ Văn hóa Sao Việt; The Arena; Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú; The Luna. Đồng thời, tỉnh phê duyệt thu bổ sung tiền sử dụng đất đối với dự án Khu căn hộ dịch vụ Phước Long.

Tính đến hiện tại, Khánh Hòa còn tồn đọng 36 dự án cần xác định giá thu tiền sử dụng đất. Trong đó, 12 dự án đã ký hợp đồng tư vấn xác định giá, đang trong quá trình hoàn thiện chứng thư và 24 dự án đang mời gọi tư vấn, thương thảo hợp đồng.

Chủ đầu tư của các dự án khắc phục sau khi nhận thông báo thu bổ sung đều kiến nghị về việc xác định giá đất để thu bổ sung là không có cơ sở. Cụ thể, chủ đầu tư dự án Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú và Trung tâm dịch vụ điện ảnh văn hóa Sao Việt không đồng ý nộp tiền theo giá mà UBND tỉnh phê duyệt. Chủ đầu tự dự án The Hotel Horizon Nha Trang đề nghị được nộp số tiền theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Riêng chủ đầu tư dự án The Arena đồng ý với điều kiện sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính bổ sung hơn 210 tỷ đồng thì phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã sát sao chỉ đạo thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể để khắc phục các dự án sai phạm và các dự án để thu tiền sử dụng đất nhưng vẫn còn chậm.

Các dự án do điều chỉnh quy hoạch, thay đổi cơ cấu, hình thức sử dụng đất phải xác định lại giá đất, dẫn đến vướng về thời điểm xác định giá đất cụ thể, thông tin chuyển nhượng về giá đất để áp dụng phương pháp xác định giá đất.

Các dự án thuộc danh sách của Thanh tra Chính phủ có vướng mắc về hồ sơ pháp lý đầu tư, đất đai, quy hoạch xây dựng, về loại đất (đất ở không hình thành đơn vị ở) nên chưa thể thực hiện.

Trên địa bàn tỉnh có rất ít đơn vị tham gia do đơn vị tư vấn thẩm định giá ngại tham gia, chưa có dữ liệu về giá đất thị trường, phương pháp xác định giá đất theo quy định hiện hành còn nhiều hạn chế.

Ngoài ra, một số loại đất, khu vực không có thông tin về giá đất chuyển nhượng trên thị trường hoặc có thì thông tin giá đất thị trường độ tin cậy không cao (người dân kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế giao dịch).

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xác định giá đất, nhất là đối với các dự án khắc phục. Trong trường hợp không thuê được đơn vị tư vấn, Sở Tài nguyên và Môi trường tự xây dựng phương án giá đất trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá đất.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao khẩn trương rà soát thủ tục đầu tư, quy hoạch chi tiết 1/500, từ đó điều chỉnh cho đồng bộ mục đích sử dụng đất của các dự án ngoài ngân sách để tham mưu xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất kịp thời.

Tâm Nguyên .nguồn Nhịp sống Thị trường

Compare listings

Compare