Sở Tài Nguyên và Môi trường

Khánh Hòa còn 36 dự án cần xác định giá thu tiền sử dụng đất

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, thời gian tới tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xác định giá đất, nhất là đối với các dự án khắc phục. Trong trường hợp không thuê được đơn vị tư vấn, Sở Tài nguyên và Môi trường tự xây dựng phương án giá đất trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và tham mưu UBND...

Long An: Bố trí tái định cư cho người dân ở những vị trí tốt nhất

Việc triển khai các dự án công trình trọng điểm phát triển kinh tế năm 2023 ở tỉnh Long An tương đối thuận lợi, số hộ chấp hành chủ trương thu hồi đất và phương án bồi thường cao nhất là các công trình đầu tư công. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Long An, những năm gần đây, cùng với sự phát...

Compare listings

Compare