Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Dự án 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam: 2000 người làm ngày đêm và hàng loạt cuộc thị sát của lãnh đạo Chính phủ

Khi kiểm tra tiến độ thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh phải có "tổng công trình sư" cho cả dự án. Cần "tổng công trình sư" chỉ đạo 2.000 công nhân đang làm việc ngày đêm Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu này khi kiểm tra tiến độ thi công Cảng hàng...

Compare listings

Compare