dự án bất động sản

Tổng rà soát dự án bất động sản ở TP Hồ Chí Minh

UBND TP Hồ Chí Minh giao UBND các quận, huyện TP. Thủ Đức thống kê, phân loại tất cả các khu nhà ở, các dự án đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn qua các thời kỳ từ trước tới nay. Từ đó, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước. UBND TPHCM vừa...

Compare listings

Compare