GenAI

GenAI đang thay đổi ngành tài chính ở Việt Nam như thế nào?

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh GenAI đang định hình lại bối cảnh cạnh tranh trong ngành tài chính toàn cầu và Việt Nam. Các cuộc thảo luận giờ đây không còn xoay quanh “Nếu như/ Khi nào”, mà đã chuyển sang “Làm gì”, và “Làm như thế nào” để khai thác triệt để sức mạnh của GenAI. ‘Cuộc đua' số hoá trong bối cảnh...

Compare listings

Compare