Học viện Chính trị Quốc Gia

Nhìn lại 40 năm đổi mới, biến thách thức thành cơ hội đưa Việt Nam phát triển

Ngày 21/3, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Việt Nam: 40 năm Đổi mới và tầm nhìn 2045." Nhiều chuyên gia làm rõ những thành tựu Việt Nam đạt được trong hành trình 40 năm đổi mới và những xu hướng toàn cầu sẽ định hình tương lai Việt Nam sắp...

Compare listings

Compare