Xăng dầu

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra điện và xăng dầu

Ủy ban Kiểm tra đang tiến hành kiểm tra 2 lĩnh vực liên quan đến xăng, dầu và điện. Đoàn đang trong quá trình thẩm tra, xác minh và sẽ báo cáo trong thời gian tới. Vấn đề rất lớn và rất quan trọng Tại phiên họp ngày 12/10, các cơ quan đã thông tin về việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về lĩnh vực phát triển năng...

Compare listings

Compare