đô thị xanh

Lên thành phố, Bình Chánh muốn trở thành đô thị sông nước giống Trùng Khánh của Trung Quốc?

Theo ông Võ Đức Thanh, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, quy hoạch là hướng lâu dài, nhưng trước mắt huyện muốn trở thành đô thị xanh… TP.HCM kết nối với 13 tỉnh thành miền Tây qua huyện Bình Chánh. Tuy nhiên, Bình Chánh vẫn là "vùng trũng về văn hóa, giao thông, hạ tầng”. Khu vực huyện Bình Chánh,...

Compare listings

Compare