tiền ảo

Bộ Tài chính liên hệ với sàn giao dịch Binance để tham khảo về vấn đề tiền ảo

Bộ Tài chính để đề xuất Chính phủ thành lập tổ công tác liên ngành rà soát, nghiên cứu xây dựng khung pháp lý cho tài sản ảo, tiền ảo Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1255/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện...

Một doanh nghiệp của Việt Nam đưa ra phương pháp phát hiện giao dịch “bất thường” khi mua bán tiền ảo

Tiền mã hoá tại Việt Nam chưa có quy định pháp lý rõ ràng nên để có giải pháp ngăn chặn rất khó. Tuy nhiên, một số công ty tư nhân và Hiệp hội Blockchain Việt Nam cũng đã có những giải pháp nhất định để có thể tìm và phát hiện ra các hoạt động đáng ngờ về rửa tiền thông qua tiền mã hoá (tiền ảo). Tại...

Compare listings

Compare