TP.HCM: Khó hoàn thành di dời 6.500 nhà ven và trên kênh rạch đến năm 2025 vì thiếu vốn

TP.HCM đặt chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 di dời 6.500 căn nhà ven và trên kênh rạch, nhưng đến hết quý 2/2023 mới bồi thường, di dời được 657 căn…

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chỉnh trang, phát triển đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Theo báo cáo, tại Quyết định 3837 do UBND TP.HCM ban hành ngày 10/11/2021, thành phố đã đặt chỉ tiêu đến năm 2025 sẽ bồi thường, di dời 6.500 căn nhà ven và trên kênh rạch, tuy nhiên, tính đến hết quý 2/2023, mới bồi thường, di dời được 657 căn nhà. Trong đó, dự án lắp đặt cống hộp rạch Cầu Sơn (quận Bình Thạnh), đã di dời 56 căn nhà; 04 dự án khác đã bồi thường, di dời được 601 căn nhà.

Bên cạnh đó, 7 dự án thuộc chương trình di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống ven và trên kênh rạch trên địa bàn TP.HCM có sử dụng vốn ngân sách trong giai đoạn tiếp theo, dự kiến đến cuối 2025 mới hoàn thành.

Đối với các dự án khác, có 02 dự án đã được bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự kiến bàn giao mặt bằng để khởi công xây dựng công trình trước ngày 30/4/2025; 01 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư công và kế hoạch bồi thường; 13 dự án di dời 5.248 căn nhà với tổng vốn đầu tư dự kiến 18.150 tỷ đồng, đã triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, nhưng chưa được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021-2025.

Như vậy, dự kiến đến hết năm 2025, thành phố sẽ hoàn tất công tác bồi thường, di dời thêm 2.574 căn. Tổng số của giai đoạn 2021-2025 sẽ bồi thường, di dời được 3.231/6.500 căn, đạt tỷ lệ gần 50%.

Theo Sở Xây dựng, các dự án trên không được chọn là dự án cách bấp, ưu tiên của thành phố khi so với các dự án hạ tầng, công ích khác và cũng gặp khó khăn về nguồn vốn.

Hiện nay chỉ có 7 dự án đang được tiếp tục bố trí vốn. Ngoài ra, các dự án cũng gặp khó khăn về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Điều này cho thấy khả năng cân đối ngân sách của thành phố và việc bổ sung nguồn vốn cho các dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch từ nay đến năm 2025 là rất hạn chế, dẫn đến chỉ tiêu bồi thường, di dời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch là rất khó khả thi.

Trong khi đó, đối với dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, thành phố không đề ra chi tiêu hoàn thành bồi thường, di dời mà giao các sở ngành, quận huyện tập trung hoàn tất thủ tục chuẩn bị, mời gọi đầu tư để sớm đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện trong giai đoạn sau năm 2025.

Cụ thể, 7 tuyến kênh rạch, tổng quy mô di dời dự kiến 9.138 căn. Trong đó, 3 tuyến rạch trên địa bàn quận 7 là rạch Bần Đôn, ao Song Tân, và sông Ông Lớn; 4 tuyến kênh rạch trên địa bàn quận 8 là Bờ Nam kênh Đôi và 3 dự án nhà ở thương mại (có kết hợp di dời nhà trên và ven kênh rạch).

Hiện, chưa có nhà đầu tư quan tâm, lập đề xuất trình phê duyệt chủ trương đầu tư để làm cơ sở thành phố tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án. Ngoài ra, thành phố còn gặp vướng mắc trong xử lý, sắp xếp nhà đất trong các dự án sử dụng ngoài vốn ngân sách.

Theo đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát cân đối, tham mưu UBND thành phố ưu tiên bố trí vốn cho các dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép về kế hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải của thành phố giai đoạn 2020-2030.

Các dự án gồm: 7 dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2025 (là các dự án thuộc chương trình di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống ven và trên kênh rạch trên địa bàn TP.HCM) với vốn đầu tư dự kiến là 18.829 tỷ đồng; 13 dự án chưa bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với vốn đầu tư dự kiến là 18.150 tỷ đồng.

Ban Mai .nguồn Vneconomy.vn

Join The Discussion

Compare listings

Compare